Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

1
Yayasan

PEMBINA/PENDIRI YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BU

1. DEWAN PEMBINA

NONAMAJABATAN
1DR. KH. Moh. Hasib WahabKetua
2KH. M. Fadhlulloh Malik, MHI. Wakil Ketua
3Nyai Hj. Munjidah WahabWakil Ketua
4KH.M. Sholachul Am Notobuwono, SE Katib
5drg. Hj. Ulfa Masfufah Anggota
6Drs. KH. Ach. Hasan, M.PdI Anggota
7H. AR Jauharudin Al-Fatich, M.PdIAnggota
8KH. Afifuddin Sholeh Anggota
9H. Achmad Amin Yahya Anggota

2. DEWAN PENGAWAS

NONAMAJABATAN
1Hj. Emi Tahmidah Najib, M.Pd.I Ketua
2Hj. Maslakhatul Ammah, SQ., M.AgAnggota
3Hj. Faqihatul Itriyah, S.Pd.IAnggota

3. PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BAHRUL ULUM

NoNamaJabatan
1Ny. Hj. Hizbiyah Rochim, MA.Ketua
2Drs. KH. Ach. Hasan, M.Pd.I.Ketua I
3Hj. Ziyana Walidah, S.Ag.Ketua II
4H. Ach. Wahyudin, LcSekretaris
5Dra. Hj. Siti Fatimah, MMSekretaris I
6Elok Bashiroh Muzayyanah, S.Pd.ISekretaris II
7Dr. Hj. Umi Chaidaroh, SH.,M.HI.Bendahara
8Hj. Elfi Ni’mah Hamidah Hanum, M.Pd.I.Bendahara I
9H. AR. Jauharuddin, S.HumBendahara II

4. EKONOMI DAN USAHA

NONAMAJABATAN
1H. Ahmad Fathoni, SE Koordinator
2Dr. H. Muhyiddin ZA, MM Anggota
3Hj. Ziyana Walidah, M.Pd.IAnggota
4Hj. Leila Agustin Amin Anggota

5. KAJIAN STRATEGIS

NONAMAJABATAN
1H. Azam Khoiruman Koordinator
2HM. Athoillah, LcAnggota
3KH. Imron Rosyadi, S.PdI Anggota
4KH. Lathif Malik, Lc. Anggota
5H. Abdul Hanan Majdy, S.Kom Anggota
6H. Achmad Wahyudin, Lc. Anggota
Berita Terbaru
Artikel Terbaru
Pengumuman Terbaru
Agenda Terbaru