Logo

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Berwawasan global dan berkarakter Islami

1. PEMBINA / PENDIRI YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BU

No

Nama

Jabatan

1

KH. Moh. Hasib Wahab

Ketua Pembina/Majelis Pengasuh

2

Ny. Hj. Hizbiyah Rochim, MA.

Wakil Ketua Pembina/Majelis Pengasuh

3

KH. Irfan Sholeh, M.Pd.I

Anggota Pembina/Majelis Pengasuh

4

Drs. KH. M. Fadlulloh Malik, M.HI

Anggota Pembina/Majelis Pengasuh

5

Chimatulloh,SE

Anggota Pembina/Majelis Pengasuh

6

H. M. Sholachul Am Notobuwono, SE

Katib Pembina/Majelis Pengasuh

7

Dra. Hj. Nafisah fattah

Anggota Pembina/Majelis Pengasuh

8

KH. Abd. Nashir Fattah

Anggota Pembina/Majelis Pengasuh

 

2. DEWAN PENGAWAS

No

Nama

Jabatan

1

Dr. H. Ainur Rofiq Al. Amin, M.Ag

Koordinator  Dewan Pengawas

2

Hj. Nisful Laila, S. Pd. M.Pd.I

Anggota Dewan Pengawas

3

Dra. Hj. Umdatul Choirot

Anggota Dewan Pengawas

4

Aidil Musthofa, SE

Anggota Dewan Pengawas

 

3. PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BAHRUL ULUM

No

Nama

Jabatan

1

Ny. Hj. Hizbiyah Rochim, MA.

Ketua

2

Drs. KH. Ach. Hasan, M.Pd.I.

Ketua I

3

Hj. Ziyana Walidah, S.Ag.

Ketua II

4

H. Ach. Wahyudin, Lc

Sekretaris

5

Dra. Hj. Siti Fatimah, MM

Sekretaris I

6

Elok Bashiroh Muzayyanah, S.Pd.I

Sekretaris II

7

Dr. Hj. Umi Chaidaroh, SH.,M.HI.

Bendahara

8

Hj. Elfi Ni’mah Hamidah Hanum, M.Pd.I.

Bendahara I

9

H. AR. Jauharuddin, S.Hum

Bendahara II

4. DEWAN KEHORMATAN

No

Nama

1

Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA

2

Prof. Dr. H. Muh. Nuh, DEA

3

Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

4

Prof. Dr. Tholhah Hasan, MA

5

Prof. Dr. Imam Suproyogo, MA

6

Prof. Dr. H. Fajrul Falakh, MA

7

Dr. (Hc) H. As’ad Ali

8

Prof. Dr. H. Jazidi

9

H .M. Fathul Huda, M.Si